Za poročene in ločene


Za poročene in ločene:

  1. DRUŽINA, DUHOVNOST IN STRAH V kompleksnem svetu tekme za vsakdanji kruh je družina na veliki preizkušnji. Kaj ji lahko najbolj pomaga? Kaj pa ji lahko najbolj škoduje? Ali se želimo še boriti za svojo družino? Kako?
  2. PASTORALNA SKRB ZA RAZPOROČENE Družina ostaja, čeprav je partnerstvo razpadlo. Cerkev zelo jecljajoče in počasi odpira svojo pastoralno skrb tudi ločenim. Da bi lažje razumeli in manj obsojali. Da bi bili bolj skupnost vernih.
  3. DUHOVNO SPREMLJANJE RAZPOROČENIH Ali je potrebno ali ni? Kako ga je mogoče izvajati? Kdo naj bi spremljal ločene? Ali spremljevalec le daje, ali v resnici še več prejema? Kaj pa Gospod želi?
  4. SKRB ZA OTROKE PO RAZVEZI Otroci so po razvezi najbolj ranljivi in jih partnerja zlahka zlorabita za medsebojno obračunavanje. Kakšno ravnanje z otroki je po razvezi priporočljivo in katero je škodljivo? Lahko ravnamo prav in v dobro otrok in sebe.