Za vse


PREDAVANJA ZA VSE

 1. KAKO RASTI K OSEBNI VERI? Predavanje je mišljeno kot spodbuda vernim, da se korajžno podamo na pot vere in znamo prepoznavati tudi različne stopnje rasti in dozorevanja v njej sredi svojega vsakdanjega življenja.
 2. „TUDI DEMONI VERUJEJO, A TREPETAJO“ (Jak 2,19) Skupaj razmišljamo o pasteh in zankah zaradi katerih naša vera lahko postaja tudi vera demonov, ki verujejo a ne molijo, ne ljubijo, ne pripadajo, se ne veselijo in častijo le seme sebe. http://www.youtube.com/watch?v=Pil_mWrYzkQ
 3. PREROJENI ZA ŽIVO UPANJE (nihče ne more živeti brez upanja) Razmišljanje ob nekaterih vidikih papeževe okrožnice Spe Salvi, ki želi spodbuditi k bolj odprtemu in trdnemu odnosu do Boga in pomagati k večji trdnosti in veselju nad darom, ki ga kristjani imamo, a ga slabo poznamo.
 4. POMEN VERE ZA ŽIVLJENJE Pravijo, da ni važno kaj veruješ, le da si dober človek. Ali je to res? Ali je dosleden ateist lahko tudi dober človek in koliko časa zdrži pri tem?
 5. EVHARISTIJA, KRUH ZA ŽIVLJENJE SVETA Da bi kristjani globlje razumeli kakšen neskončen dar nam je dan in kako malo ga v resnici poznamo in kako malo zajemamo iz njegovega bogastva.
 6. VERA, KI JE PRAVIČNA IN PRAVIČNOST, KI IŠČE BOGA Svetopisemsko pojmovanje pravičnosti je glede na sodobno dogajanje zelo moderno. Seveda temelji na veri v osebnega Boga. Kristus nam omogoča živeti oboje sredi krize in izzivov današnjega časa.
 7. GREH IN KRIVDA Razsvetljenstvo je greh odpravilo in seka človeške glave do današnjih dni. Krivde ni manj, ampak je postala svetovni sistem, ki iz nas dela uničevalce sebe, drugih in narave. Kje se začne prava ekologija?
 8. IZGUBLJENI SIN V EVROPI Ob priliki o izgubljenem sinu gledamo na glavne evropske miselne tokove in poskušamo pokazati kaj je resnica in kaj navadna utvara. Da se kristjan lažje znajde znotraj sodobnega dogajanja.
 9. POST: ČEMU? Jezus pravi, da se ta rod (hudobnih duhov = napačnega odnosa do življenja) ne da izgnati drugače kot z molitvijo in postom. Cerkev je več stoletij upoštevala oboje. Danes pa jo drugi spominjajo, da je pozabila na post in zato tudi njena molitev nima prave moči.
 10. DUHOVNOST IN NEUSPEH Pravi kristjan se pokaže šele v preizkušnji, stiski in neuspehu. V antiki so se pogani spreobračali h Kristusu, ko so bili priče umiranja kristjanov. Kaj je resnični uspeh in v čem je resnični neuspeh?
 11. KAKO VZDRŽATI NEVZDRŽNO (Rim 12,14) Kristjan ima največjo moč prav v najbolj obupni in brezizhodni situaciji. Kako lahko vzdržim „nevzdržno“. Ali je samomor edini izhod?
 12. ŽIVLJENJE S KRILI Morda si tudi ti želiš, da bi znal leteti in videti daleč? Ko odpreš oči, pa ti upade veselje in se prilagodiš javnemu mnenju in povprečnosti. Kakšni so osnovni pogoji za ustvarjalno krščansko življenje?
 13. RAD SE IMAM, KER SEM TVOJ Zdravnik ozdravi samega sebe! Če si Božji Sin stopi dol, da bomo videli in ti verjeli! Kakšnega odnosa me uči Božja Beseda do samega sebe in kako mi to lahko v življenju pomaga?
 14. ODLOČANJE IN DUHOVNOST V POKLICNEM ŽIVLJENJU Kaj gre narobe pri poklicnem odločanju? Kako da je profesionalnost velikokrat ločena od vsake etičnosti? Človek je razdrobljen in zasužnjen na žrtveniku neznanega kapitala. Ljudje v poklicih so pogosto popolnoma odtujeni od samega sebe in svojih globin. Odvisni in zmanipulirani. Ali je možno kaj spremeniti? Kako?
 15. VZGOJA IN RAST ČLOVEKOVE ŽELJE Živ sem dokler v sebi čutim željo in hrepenenje po polnosti življenja. Sem bitje želje. To željo lahko počasi zadušim in izpraznim, ali pa raste in daje moč vsemu mojemu življenju. V kakšni smeri evangelij vzgaja, osvobaja in poglablja naše najgloblje želje in nas tako krepi in utrjuje v ustvarjalnosti?
 16. KAKO PRISLUHNITI BOGU Ali je mogoče slišati Boga? Saj vendar ne govori in en uporablja mobilnega telefona. Večinoma smo prepričani, da ga ni mogoče slišati. Kristus pa nam pokaže kako ga lahko slišimo in postajamo njegovi sogovorniki, med seboj pa ljudje in ne volkovi.
 17. RAZLOČEVANJE DUHOV IN VSAKODNEVNI DUHOVNI BOJ Za vse dobre stvari se je potrebno nenehno odločati in boriti. Najprej znotraj sebe, nato pa v odnosih. Kako prepoznavati kaj je Božje in kaj ni? Kaj je dobro in kaj zlagano? Kaj daje življenje in kaj ga uničuje? Tukaj in sedaj.
 18. PREUDARNA LJUBEZEN Ljubezen ni čustvo, ki mine. Je odločitev, ki spremeni čutenje in ravnanje. Lahko je slepa ali pa preudarna in razumna. Katero bom izbral in za katero se bom vsak dan boril? Od tega je odvisna kakovost mojega in našega življenja.
 19. ČLOVEK SVOBODEN SI! Najtežje je živeti osebno svobodo. Takoj bi jo prepustili nekomu, da bi se odločal namesto nas in potem nosil tudi krivdo za škodo in napake. Ali sem svoboden ali nisem? Ali pa je vse skupaj le utvara in sem skupek kemijskih elementov, ki mu je že vse naprej določeno: prah si in v prah se povrneš.
 20. RESNIČNA MOČ Močan je tisti, ki ima dovolj denarja in vpliva, da celoten družbeni sistem obrne tako, da je v njegovo materialno, družbeno in osebno korist. Ali res? Ali je resnična moč zunanja ali je notranja? Kaj nas uči zgodovina? Kaj pa evangelij?
 21. KAKO SI ZASTAVITI PRAVE IN MOČNE CILJE Moderno industrijsko potrošništvo gradi vse na dosegljivih in otipljivih materialnih ciljih. Kaj se pri tem dogaja s človekom? Kakšni so pravi cilji, ki dajo moč in nam ne ukradejo človeškosti?