Sedemkratni “DA”


dsc_1540-compJezus je Božji »Da« tebi in meni in vsem.

Ne pozabi, da je vsak »da« lahko tudi »ne«.

Prepričan sem, da postanemo v resnici človeški šele, ko smo sposobni narediti sedem temeljnih odločitev. Te odločitve so temeljne odločitve evangelija in zato tudi Duhovnih vaj sv. Ignacija. Zajemajo celotno človekovo življenje.

  1. Odločitev za pozornost, hrepenenje in osebno (individualno) pot (ustreza 20 uvodnim opombam v Dv)
  2. Odločitev za smiselno življenje, za Boga in za življenje v notranji svobodi (ustreza Načelu in Temelju Dv)
  3. Odločitev za spravo, za notranji mir, za človeško življenje z Bogom (ustreza 1 tednu Dv)
  4. Odločitev, da bom živel življenje zakoreninjeno v osebnem odnosu z Jezusom, v živi komunikaciji s Kristusom – krščansko (ustreza 2 tednu Dv)
  5. Odločitev za ljubezen, kljub bojem in smrti (ustreza 3 tednu Dv)
  6. Odločitev za vstajenjsko ljubezen, ki je močnejša od smrti (ustreza 4 tednu Dv)
  7. Odločitev za ljubezen v vsakodnevnem življenju (ustreza kontemplaciji za dosego ljubezni v Dv in različnim pravilom na koncu knjižice Dv)

Vse te odločitve, vsak »da« ni le sad naše pameti, ampak notranja drža, ki temelji na Božjem neskončnem »da« nam in našemu življenju. Zgornje odločitve niso ločene druga od druge. Sodijo skupaj kakor sobe v stanovanjski hiši.