Dnevi med letom – C


Četrtek, 21.2.2019, Mr 8,27-33

Umirim se. Kaj bi rekel, kdo sem? Ali je trpljenje del mojega dojemanja samega sebe in svoje identitete? Kaj pa smrt? Preberem odlomek:

“Tisti čas je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezareje Filipove. Po poti je svoje učence spraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem jaz?« In odgovorili so mu: »Janez Krstnik, drugi pravijo: Elija, zopet drugi: Kdo izmed prerokov.« Nato jih je vprašal: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Spregovoril je Simon Peter in mu rekel: »Ti si Kristus.« Tedaj jim je strogo naročil, naj z nikomer ne govorijo o njem. In začel jih je učiti, da mora Sin človekov veliko trpeti, biti zavržen od starešin, velikih duhovnikov in pismoukov, biti umorjen in po treh dneh vstati, in o teh stvareh je govoril očitno. Tedaj ga je Peter vzel vstran in mu začel braniti. On pa se je obrnil, pogledal po učencih in Petra posvaril: »Pojdi od mene, satan, ker ne misliš na to, kar je Božjega, ampak, kar je človeškega.«

Jezus je skupaj s svojimi učenci na poti. Med skupno hojo se odloči, da jih povpraša o tem za koga ga imajo in kdo mislijo, da on je. Kako si predstavljam ta pogovor med hojo? Kako se gledajo in kakšne glasove imajo? Predstavljam si, da Jezus tudi mene, ki hodim z njimi, vpraša: “Kaj pa ti praviš, kdo sem?” Gleda me in za trenutek postane. Kaj mi on pomeni? Kdo upam v srcu, da on je? Kaj hrepenim, da bi on bil zame, za ves svet? Po Petrovi izpovedi vere se pogovor nadaljuje. Kaj pravi Jezus Petru? Napove zavrženost od vseh ljudi, tudi učencev, svoje trpljenje in umor. Petru se to zdi neznosno in začne vpiti na Jezusa. Kakšne občutke Jezusov odgovor Petru prebudi v meni? Pogovorim se z Jezusom ali pa se morda tudi jaz začnem razburjati kakor Peter. Morda mu spregovorim o svojih lastnih bolečinah in trpljenju. Povem mu kot prijatelj prijatelju.

Petek, 22.2.2019, Sedež apostola Petra, 1 Pt 5,1-4

Pekel so zlomljeni odnosi med nami, stvarstvom in Bogom. K sreči pekel ne more prevladati nad močjo za ljubezen, ki jo daje Kristus vsakomur, ki jo hoče sprejeti. Preberem odlomek:

“Preljubi, starešine med vami prosim, jaz, ki sem tudi starešina in priča Kristusovega trpljenja in bom tudi deležen njegove slave, ki se bo razodela: pásite Božjo čredo, ki je pri vas, in pázite nanjo, ne prisiljeno, temveč prostovoljno, kakor hoče Bog; ne z grdim pohlepom po dobičku, temveč z voljnim srcem; tudi ne, kakor bi nad vam zaupanim gospodovali, temveč kakor vzor čredi. Ko se prikaže najvišji Pastir, boste prejeli nevenljivi venec slave.”

Danes se Bogu zahvaljujemo za služenje in službo apostola Petra. On je ljudem govoril o tem, kar je Kristus storil zanj in utrjeval v veri krščansko skupnost v Rimu. V določenem trentuku je Peter verjetno odkril, da ni le Jezusov sledilec (učenec), ampak nekdo, ki mora drugim pomagati, da spoznajo in sledijo Jezusu. Kako se počutim ob možnosti, da Jezus tudi mene kliče v podobno poslanstvo: pomagati drugim, da ga spoznajo in hodjo za njim? Ali sem to že začutil? Kdaj? Kakšne dvome in upe doživljam ob tem, da bi bil dejaven Kristusov apostol v svojem življenju in okolju? Kaj se ti zdi pri Kristusu najbolj dragocenega in bi rad posredoval bližnjim? Na koncu molitve povem Bogu, kje in kako bi danes rad drugim pomagal k Jezusu.

Sobota, 23.2.2019, sv. Polikarp, 7. Nedelja, (sv. Matija), 24.2.2109, Lk 6,27-38

Če Kristusa poslušam, dobim njegovo moč. Preberem odlomek:

“Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vam pa, ki poslušate, pravim: Ljubíte svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molíte za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še drugo, in kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani. Vsakemu, ki te prosi, dajaj, in če kdo vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj nazaj. In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim. Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki njih ljubijo. Če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki delajo isto. In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo enako. Vi pa ljubíte svoje sovražnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali. In vaše plačilo bo veliko in boste sinovi Najvišjega, kajti on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče! Ne sodíte in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in se vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo.«

Jezus veliko zahteva. Ljubite svoje sovražnike je lahko izreči, a težko uresničiti. Ali si lahko predstavljam Jezusove poslušalce? Nihče ne ljubi svojih sovražnikov. Nihče v resnici tega ni sposoben sam od sebe. Vsak ima lahko rad tistega, ki ima rad njega. Vsak je lahko prijazen do vseh, ki so prijazni do njega. Skoraj samodejno. Ali zaznavam, da Bog od mene pričakuje več od samodejnega? Poleg tega se Jezus dotakne še ene resnice: če imaš rad in si prijazen le takrat, kadar veš, da boš dobil nazaj, v resnici nisi ne ljubeč in ne prijazen. Samo sebičen. Resnična ljubezen ni posel in ne trgovanje. Resnično imam rad, če svobodno dajem. Kje v svojem življenju zaznavam, da me Bog vabi v takšno ljubezen in s tem v moje resnično dostojanstvo? Predstavljam si, da me Jezus ljubeče gleda v oči, medtem ko me vabi v sodelovanje z njegovo ljubeznijo do sovržanikov. On je navzoč tukaj in sedaj. Spregovorim z njim o tej možnosti, ki mi jo podarja za moj način življenja in ljubezni.

Ponedeljek, 25.2.2019, Mr 9,14-29

Gospod, danes ti izročam svojo nesposobnost za pogovor in poslušanje, svoje nemo srce in duha.

Preberem odlomek: »Učenik, pripeljal sem tebi svojega sina, ki ima nemega duha. Koder koli ga napade, ga vrže; … Jezus mu je rekel: »›Če moreš‹? Tistemu, ki veruje, je vse mogoče.« Takoj je dečkov oče vzkliknil: »Verujem, pomagaj moji neveri!«… »Nemi in gluhi duh, jaz ti velim, pojdi iz njega in ne vračaj se več vanj!« … »Ta rod se ne da izgnati drugače ko z molitvijo.«

Ali verjamem, da se človek lahko spremeni in postane drugačen? Kaj pa zase? Ali se lahko spremenim in postanem nov človek? Kaj pa naša država in svet? Ali verjamem, da se lahko spremenijo? Kaj pravi Jezus o veri? “Tistemu, ki veruje, je vse mogoče.” Kako se moje srce odziva na te Jezusove besede? Ali odgovarjam kakor dečkov oče: “Verujem, pomagaj moji neveri!” Povem Gospodu.

Torek, 26.2.2019, Mr 9,30-37

Jezus me vabi, da sprejmem držo otroškega zaupanja Bogu, še posebej v urah trpljenja. Kaj si želim? Ali ga lahko sprejmem?

Preberem odlomek: »Sin človekov bo izdan ljudem v roke in ga bodo umorili in tretji dan po smrti bo vstal.« Te besede niso umeli, pa so se ga bali vprašati… Po poti so se namreč pogovarjali med seboj, kdo je največji. In sedel je, poklical dvanajstere in jim govoril: »Če kdo hoče biti prvi, bodi izmed vseh zadnji in vsem služabnik.«… »Kdorkoli sprejme katerega izmed takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; in kdor mene sprejme, ne sprejme mene, marveč tistega, ki me je poslal.«

Učence je bilo ob Jezusovem vprašanju sram in so umolknili. Med seboj so se kregali kdo izmed njih je največji. Jezus kljub temu vztraja z njimi, jih uči in z njimi dela. Vsi nenehoma rastemo v Kristusu. Nova zaveza nenehno govori o tem. Kaj moram storiti, da bom Jezusa bolj spoznal? Nedojemanje in zadrego doživljamo vsi in sta pomembna trenutka učenja in rasti. Jezus učencem pokaže, da je veličino po kateri jih žeja, mogoče najti le v ponižnem služenju. Ali sem dovolj ponižen, da sprejmem ponižno služenje kot edino pot naprej? Predstavjam si, kako Jezus jemlje v naročje dojenčka. Kaj mi to pove o Jezusu in o meni? Ali vpliva name? Kaj mi pove o krščanski poklicanosti? Tudi mi se večkrat znajdemo v mislih o tem, kdo je največji in iščemo priznanja. Kaj bi rekel Jezusu?

Sreda, 27.2.2019, Sir 4,11-19

Zahvaljujem se ti, Gospod, za tvojo modrost, ki me uči ljubezni do sebe, drugih in tebe. Želim jo sprejeti v svoje srce.

Preberem odlomek: “Modrost dviga svoje sinove in sprejema te, ki jo iščejo... Kdor se njej zaupa, jo pridobi, in njegovi potomci bodo v njeni posesti... Potem pride naravnost k njemu in ga razveseli, razodene mu svoje skrivnosti. Če pa odpade, ga zapusti in ga izroči njegovi pogubi.

Kako si jaz predstavljam modrega človeka? Ali je modrost tudi eden od mojih darov? Kateri ljudje se ti zdijo modri? Odlomek jasno pove, da modrost ni nekaj, s čimer se že rodimo. Moramo se je naučiti, jo uporabljati in gojiti. Kako sam razmišljam o modrosti? Odnos med Modrostjo in Bogom se razvija in raste. Kaj želim povedati Gospodu?

Četrtek, 28.2.2019, Sir 5,1-8

Gospod, osvobodi moje srce napačne navezanosti na bogastvo, stvari in ljudi. Hvala ti.

Preberem odlomek: Ne zanašaj se na svoje bogastvo in ne govori: »Zadosti imam.« Ne ravnaj se po svojem poželenju in svoji moči, da bi sledil pohlepu svojega srca!Ne odlašaj se spreobrniti h Gospodu in ne zavlačuj od dneva do dneva!

Kaj mi prihaja na misel ob branju Sirovih besed? Ali me pomirjajo ali vznemirjajo? Ali so mi neprijetne ali spodbudne? Včasih je dobro slišati tudi Božja opozorila. Ne moremo počivati na lastnih zaslugah. Prehitro in preveč na lahko se zadovoljim s stanjem kakršno je. Gospod me želi prebuditi. Kaj bi naj delal drugače. Bog nas ljubi, mi pa se trudimo, da bi si njegovo ljubezen zaslužili. Kaj bi mi svetoval najboljši prijatelj? Kako bi se odzval na njegov nasvet? Prosim Gospoda, da bo moje srce odprto za njegova hrepenenja in bo njegova volja zasvetila.

Petek, 1.3.2019, Sir 6,5-17

Gospod, hvala ti, ker si ti moj najboljši prijatelj in me nikoli ne izdaš. Hvala ti.

Preberem odlomek: “Zvest prijatelj je močna obramba; kdor ga je našel, je našel zaklad. Zvest prijatelj je nepoplačljiv in za njegovo vrednost ni cene. Zvest prijatelj je tolažba v življenju, kateri se bojijo Boga, ga najdejo. Kdor se boji Gospoda, ima pravo prijateljstvo; kakršen je on, tak je namreč tudi njegov prijatelj.

Občasno vsi razvrščamo ljudi v kategorije. Vemo, kje lahko iščemo dober nasvet ali priporočilo. Ali imam prijatelja na katerega mnenje se lahko zanesem? Ali se svojim najbližjim kdaj zahvalim, ker so moj zaklad? Kakšen prijatelj sem jaz v odnosu od drugih? Kakšen si želim biti? Beseda svetovalec naj bi bila rezervirana le za politike, ne za prijatelje in sorodnike. Kaj bi povedal Jezusu ob koncu molitve?

Sobota, 2.3.2019, 8. nedelja, 3.3.2019, Lk 6,39-42

Gospod izročam ti svojo oholost in se odpiram tvojemu veselju nad nami. Hvala ti, ker nas sprejemaš, spoštuješ, smo ti dragoceni in si nam naklonjen.

Preberem odlomek: »Mar more slepi voditi slepega? Ali ne bosta oba padla v jamo? Kako moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, brat, da vzamem iver, ki je v tvojem očesu,‹ če sam ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem boš videl, da lahko odstraniš tudi iver iz očesa svojega brataVsako drevo namreč spoznamo po njegovem sadu... Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz hudobnega húdo; iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta.«

Kako zlahka drug drugega sodimo in obsojamo. Ali sem se že kdaj jezil zaradi drugih? Ali sem za svojo jezo kriv predvsem sam ali pa so zanjo krivi le drugi? Ali se že doživel obsojanje s strani ljudi? Kako sem se pri tem počutil? Jezus nas vabi naj prijateljsko gledamo drug na drugega. Boga prosim, naj me osvobodi obsojanja drugih zgolj zaradi zunanjega videza. Jezus me vabi, da na ljudi okrog sebe gledam prijateljsko skozi njegove oči. Ali lahko prosim Boga, da bi sebe in druge videl, sprejel in dojel tako, kakor nas on sprejema in dojema. Kaj bi mi pomagalo, da ne bi sodil drugih po videzu, ampak bi sprejemal njihovo notranjo lepoto? Učim se gledati z Božjim pogledom. Nase, na druge in na svet. 

 

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s