Dnevi med letom – C


Sobota, 23.11.2019, Nedelja Kristusa Kralja, 24.11.2019, Lk 23,35-43

Gospod Jezus, hvala ti, ker si tudi mene objel v svoje odpuščanje in zaupanje do Očeta. Hvala ti, ker me pošiljaš k bratom in sestram s tvojo močjo in veseljem. Preberem odlomek:

Tisti čas so se voditelji ljudstva norčevali iz Jezusa in govorili: »Druge je rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija in Izvoljenec.« Posmehovali so se mu tudi vojaki; pristopali so in mu ponujali kisa. Govorili so: »Če si judovski kralj, reši samega sebe.« Nad njim je bil tudi napis: ›Ta je judovski kralj.‹ Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govóril: »Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in naju!« Drugi pa mu je odgovóril in ga svaril: »Ali se ne bojiš Boga, saj te je zadela enaka obsodba? In naju po pravici, kajti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila; ta pa ni stóril nič hudega.« In govóril je: »Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!« In on mu je rekel: »Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.«

Pretekli teden je bil zadnji teden bogoslužnega leta. Molili smo tako, kakor da je to naša zadnja priložnost, da prosimo Jezusa za tisto, kar resnično potrebujemo. Zahej je to priložnosti izkorstil in sprejel Jezusa, ki je hotel ostati z njim in globoko v njegovem življenju. Berila so nam govorila o poslednjih časih. Povabljeni smo bili v modro uporabo svojega časa in darov, ki so nam bili dani. Dana nam je bila podoba Božjega kraljestva. Božja brezpogojna ljubezen zmaga. Od nas pričakuje le malo prostora in zaupanja, sprejemanja in odprtosti. Jezus je jasno pokazal kakšna je njegova sodba. Posvetna moč in zunanja nasilna vladarska oblast sta zanj utvara in skušnjava, posledica greha in smrti. On sam je ustoličen za kralja na križu med dva kriminalca. Njegove zadnje besede izražajo sočutje in upanje za grešnika, ki sprejme odpuščanje. Kakšnega kralja opisuje današnji evangelij? Kaj me preseneča in kaj me tolaži? Ali čutim nasprotje med posvetnim kraljem in kraljem na križu? Kaj bi jaz prosil Jezusa? Zločinec je prosil za odpuščanje. Predstavljam si svoje zadnje besede pred smrtjo. Kaj bi rekel Jezusu?

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Ponedeljek, 25.11.2019, Dan 1,1-6.8-20

Gospod, tudi mene navduši, da se bom postil in tako lažje zajemal iz novega življenja, ki ga nam je pri krstu podaril tvoj Sin Jezus Kristus. Preberem odlomek:

Tedaj je Daniel prosil nadzornika, ki ga je knez dvorjanov postavil nad Daniela, Ananija, Misaela in Azarija: »Poskusi, prosim, deset dni s svojimi služabniki! Naj nam dajo jesti sočivja in piti vode. Potem si oglej naše obraze in obraze mladeničev, ki uživajo kraljevo jed, in kakor boš videl, tako stôri s svojimi služabniki!« Poslušal jih je v tej reči in jih preskušal deset dni. Po desetih dneh so bili videti lepši in bolj rejeni ko vsi mladeniči, ki so uživali kraljevo jed. Nato jim je nadzornik odvzel jed in vino, ki naj bi ga pili, in jim dajal le sočivja. Bog pa je dal tem štirim mladeničem znanje in razumnost za vsakršno pismenstvo in modrost. Daniel je bil povrh izveden v videnju in v sanjah vsakršne vrste. Ko so torej minili dnevi, po katerih je kralj določil, naj jih pripeljejo, jih je knez dvorjanov privedel pred Nabuhodónozorja. Kralj se je pogovarjal z njimi; nihče med njimi se ni izkazal tako kakor Daniel, Ananija, Misael in Azarija; zato so smeli stopiti v kraljevo službo. V vseh rečeh, ki so terjale modrost in razumnost, je kralj ugotovil pri vseh vprašanjih, da desetkrat prekašaj vse modre in vedeževalce, ki so bili po vsej njegovi deželi.

Današnji odlomek ni pravljica, ampak prispodoba polna pomenov. Katere pomene prepoznavam? Potrošniška kultura in nenehno hlastanje po posedovanju stvari nam ne dajo tega, kar si želimo. Kako se lahko povezujem z Bogom v tem prehitrem in prezaposlenem načinu življenja? Ali sem dovolj povezan z njim? Azarija in ostala dva mladeniča so jedli sočivje, pili vodo in molili. Kaj se je v njih zgodilo, da so bili lepši in bolj čili, razumni in modri? Ali lahko tudi jaz slavim Boga, da mi podarja razumnost, modrost in zdravje, da bi lahko sam živel njegovo brezpogojno ljubezen in jo delil z drugimi? Za to sem bil krščen. Krst mi to omogoča. Postim se zato, da bi živel iz Njegovega duha sinovstva in moči nad lažjo in zlom, nad posesivnostjo in grabljenjem.

Torek, 26.11.2019, sv. Janez Berhmans, Lk 21,5-11

Gospod, ti iz naših življenja v krstu delaš svoje vstalo telo, tvoje prebivališče med ljudmi, prostor srečanja z Njegovo ljubeznijo. Hvala ti. Preberem odlomek:

Ko so nekateri govorili o templju, da je okrašen z lepimi kamni in z darovi, je rekel Jezus: »To, kar vidite – prišli bodo dnevi, v katerih ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil razrušen.« Vprašali pa so ga: »Učenik, kdaj bo torej to in kakšno bo znamenje, ko se bo to zgodilo?« On pa je rekel: »Glejte, da se ne daste premotiti! Mnogo jih bo namreč prišlo z mojim imenom in bodo govorili: ›Jaz sem‹ in ›Čas se je približal.‹ Ne hodite torej za njimi. Ko boste pa slišali o vojskah in uporih, se ne ustrašite; to se mora prej zgoditi, a ne bo še takoj konec.« Tedaj jim je govoril: »Vstal bo narod zoper narod in kraljestvo zoper kraljestvo; veliki potresi bodo in kužne bolezni in lakota po mnogih krajih; grozote bodo in velika znamenja na nebu.«

Jezus gre ven iz Jeruzalema, ker ga judovski oblastniki hočejo ubiti. Skupaj z učenci gledajo na Herodov tempelj, ki so ga gradili sedeminštirideset let. Verjetno je bil veličasten in nekaj posebnega. Ali čutim ostrino Jezusovih besed, da ne bo ostal kamen na kamnu? Jezus vidi prihodnost. Kaj ali kdo bo po njegovem resnčino Božje svetišče? Jezus na rušenje, ki ga povzroča vsak rod, gleda z mirom? Tudi nesreče so zanj le priložnost, da se povežemo z Očetom in zaupamo njegovemu vodenju zgodovine. Sredi vseh viharjev prihaja naproti Oče, ki hrepeni po slehernem sinu in hčeri. Jezus nas uči biti z Bogom sredi vseh preizkušenj in katastrof. Ne povzroča jih Bog, ampak naša oholost, ki prizadene nas, bližnje in naravo. Za Jezusa smo vsi, ki v Jezusu zaupamo Očetu, njegovo pravo prebivališče, svetišče ali tempelj. Ali želim tudi sam sprejeti ta dar, ki sem ga prejel pri krstu?

Sreda, 27.11.2019, sv. Modest in Virgil, Lk 21, 12-19

V Bogu počiva moja duša in moje srce. Ti Gospod, si moja skala in obzidje. V tebi je moč in mir. Izročam se ti skupaj z vso našo »burno« zgodovino tekme in kdo bo koga. Preberem odlomek:

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Po vas bodo stegnili roke in vas preganjali, izdajali v shodnice in ječe ter vlačili pred kralje in poglavarje zaradi mojega imena. Zgodilo pa se vam bo to v pričevanje. Vtisnite si torej v srce, da ne boste naprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom dal zgovornost in modrost, ki ji ne bodo mogli nasprotovati ali ji ugovarjati vsi vaši nasprotniki. Izdajali vas bodo celo starši in bratje in sorodniki in prijatelji, in nekatere izmed vas bodo izročili v smrt; vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgubil. S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.

Ali poznam koga, ki je v ječi zaradi tega, ker je delal kar je prav in dobro? Ali poznam koga, ki je bil zaprt zaradi vere v Jezusa Kristusa? Ali so me že kdaj napadli zato, ker sem Kristusov učenec? Ali so mi bile dane besede proti nasprotnikom? Kaj misli Jezus, ko pravi, da nam niti las ne pade z glave, ne da bi Bog vedel za to? Ali mi njegove besede vlivajo gotovost in pogum? Dano vam bo, pravi. Ali upam zajeti iz njegovih besed? Prosim za zvestobo temu kar je res in prav in v Božji ljubezni.

Četrtek, 28.11.2019, Dan 6,16-23

Gospod, ker smo sebični nenehno preganjamo drug drugega. Naš mali ego se vedno počuti ogroženega in zato preganja. Hvala ti, da smo tvoji in lahko zajemamo iz tvojega Duha. Preberem odlomek: 

Tedaj je kralj ukazal pripeljati Daniela in vrgli so ga v levnjak. Kralj je spregovoril in rekel Danielu: »Tvoj Bog, ki mu vztrajno služiš, te bo rešil!« …Nato je kralj odšel v svojo palačo in prebil noč v postu. Ni si dal prinesti jedil in spanje je zbežalo od njega. Kralj je ob jutranji zarji vstal in hitro šel k levnjaku. Ko se je približal levnjaku, je z žalostnim glasom poklical Daniela: »Daniel, služabnik živega Boga, ali te je tvoj Bog, ki mu vztrajno služiš, mogel rešiti levov?« Tedaj je Daniel nagovoril kralja: »Kralj, žívi na veke! Moj Bog je poslal svojega angela in zaprl žrela levom. Niso me poškodovali, ker sem bil pred njim nedolžen. Tudi zoper tebe, o kralj, nisem krivično ravnal.« Tedaj se je kralj silno razveselil in ukazal, naj Daniela potegnejo iz jame. Ko so ga potegnili iz jame, niso našli na njem nobene poškodbe, ker je zaupal v svojega Boga… Na vsem ozemlju mojega kraljestva naj vsi trepetajo in se bojijo Danielovega Boga, kajti on je živ Bog, ki ostane na veke. Njegovo kraljestvo ne bo uničeno, njegovo gospostvo bo brez konca. On osvobaja in rešuje, dela znamenja in čudeže na nebu in na zemlji, Daniela je osvobodil iz levjih šap.«

Kralj se je ujel v lastne odloke. Ne želi vreči Danela levom. Zakaj se posti in moli? Zdi se, da hoče verovati v Danielovega Boga. Upa, da ga levi ne bodo raztrgali. Zgodba ima enako ozadje kot mladeniči v goreči peči. Ali je sporočilo obeh zgodb podobno? Danijel naj bi bil usmrčen zaradi židovske vere sredi poganskega sveta. Ali ima ta zgodba kakšno podobnost z mojim življenjem? Daneielovo zaupanje Bogu je neverjetno. Ali si tudi jaz želim tako močno zaupati Bogu sredi vsega, kar se dogaja v danšanjem času in sredi vseh »levov«, ki nas hočejo »požreti«?

Petek, 29.11.2019, Lk 21,29-33

Gospod, hvala ti, ker nas imaš rad za ceno svoje smrti. Hvala ti, ker se uresničuje tvoj načrt za vsakega človeka vseh časov prav sredi norosti sedanjega rodu. Preberem odlomek:

Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem priliko: Poglejte smokvino drevo in vsa drevesa! Kadar začne že odganjati, veste, da je blizu poletje. Tako tudi vi, kadar boste videli, da se to godi, védite, da je Božje kraljestvo blizu. Resnično, povem vam: Ta rod ne bo prešel, dokler se vse ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle.

Jezus hoče svoje besede podpreti s prispodobo iz okolja kjer živi skupaj z učenci. Stvari uporabi za to, da pove kaj se dogaja v odnosu med Bogom in nami. Ali lahko tudi jaz tako gledam na življenje in dogajanja? Ali mi vse kar me obkroža pomaga gledati na svet z Božjimi očmi, tako kot stvari v resnici so? Jezus pravi, da je Božje kraljevanje zelo blizu. Božje kraljestvo pomeni, da ljudje spet živimo na Božji način, odpuščamo, se ljubimo, si pomagamo in služimo drug drugemu, smo drug drugemu dar. Kristus je to pot odprl in omogoča, da tudi mi hodimo po njej. Zdi se zelo skrita. Kaj se mi zdi, da mi najbolj prikriva Božje kralejstvo med nami in v nas? Jezusove besede so še vedno izredno žive in aktualne. Prosim ga, da bi bil moj voditelj sredi moje vsakdanjosti. Danes in tukaj.

Sobota, 30.11.2019, sv. Andrej, 1. adventna nedelja, 1.12.2019, Mt 24,37-44

Gospod, ti prihajaš k vsakemu sredi naših vsakdanjih opravil in dnevnih obveznosti. Naj te propozavamo. Preberem odlomek:

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Kakršni so bili Nóetovi dnevi, tako bo tudi ob prihódu Sina človekovega. Kakor so namreč v tistih dneh pred potópom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe na ladjo, in niso ničesar slutili, dokler ni prišel potop in vseh odnesel, tako bo tudi ob prihódu Sina človekovega. Takrat bosta dva na polju: eden bo sprejet, drugi puščen. Dve bosta mleli na kamnu: ena bo sprejeta, druga puščena. Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod! Vedite pa: ko bi hišni gospodar vedel, ob kateri straži pride tat, bi ostal buden in ne bi pústil vlomíti v svojo hišo. Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.«

Danes začenjamo adventni čas priprave na sprejemanje in praznovanje Kristusovega prihoda. Hkrati se sprašujemo ali smo res pripravljeni za njegov končni prihod in sodbo ljubezni. V naslednjih dveh tednih bodo vsa berila usmerjena na hrepenenja Izraelcev po Mesiji. Kar nekaj bo zgodb, ki jih je Jezus povedal o koncu ali cilju sveta. Danes pravi, da bo Božje kraljestvo prišlo nenadoma in nepričakovano sredi običajnih dnevnih opravil. Ali mi to zveni sovražno, kakor da nas Jezus hoče sebično ujeti? Kaj pa, če se nanj ozremo drugače. Če bi Jezusa resnično ljubili, bi si želeli, da nas vzame s seboj? Ali to kaj spremeni moj pogled in dojemanje njegovih besed? Morda pa se moram ozreti v njegovo brezpogojno ljubezen podarjeno in izkazano z učlovečenjem. On oznanja in uči naj bomo pripravljeni na razodetje Očetove brezpogojne ljubezni. Ali smo? Jezus napove uničenje in konec sveta in uničenje Jeruzalemskega templja. Kako se jaz ob tem počutim? Jezus ozdravlja tako kot je pokazal v priliki o usmiljenem Samarijanu. Kaj stori za ranjenega popotnika? Poskrbi zanj in ga pelje v gostišče. Ali se še spomnim kdo je plačal račun za to? Poskušam brati današnji evangelij kot tisti, ki ga Jezus ljubi in posledično lahko tudi jaz njega, sebe in druge. Znotraj vsega kar se dogaja Jezus uresničuje sprejmanje Očetove brezpogojne ljubezni in življenja za vse svoje sinove in hčere. O Modrost, Gospod in Vladar, Jesejeva korenina, ključ Davidov, vzahajajoče Sonce, Kralj narodov, Bog z nami, pridi, Gospod Jezus.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s