Dnevi med letom – B


Sreda, 11.7.2018, sv. Benedikt, Mt 10,1-7

Sveti Benedikt je dozoreval v samoti tišine in votline na Subiacu blizu Rima. Soočil se je z notranjim lažnim jazom, ki temelji na čutnem poželenju, samopotrditvi in jezi. Zavedam se svojega postopnega dozorevanja v ljubezni, ki poteka preko soočanja z lažnim jazom. Kristus mi podarja novi jaz utemeljen na Njegovi ljubezni. Preberem odlomek:

Poklical je k sebi svojih dvanajst učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. Imena dvanajstih apostolov pa so: prvi Simon, imenovan Peter, in njegov brat Andrej; Jakob, Zebedejev sin, in njegov brat Janez; Filip in Bartolomej; Tomaž in cestninar Matej; Jakob, Alfejev sin, in Tadej; Simon Kananej in Juda Iškarijot, ki ga je izdal. Teh dvanajst je Jezus poslal in jim naročil: »Ne hodíte na pot k poganom in ne vstopajte v nobeno samarijsko mesto! Pojdite rajši k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Spotoma pa oznanjajte in govorite: ›Nebeško kraljestvo se je približalo.‹

Vsak apostol je poklican po svojem imenu. Velika razlika je, če mi nekdo reče: »Hej, ti!« ali pa me pokliče po imenu. Kateri ljudje me kličejo po imenu? Za trenutek, si vsakega posebej predstavljam.
Kako doživljam dejstvo, da me Vstali Jezus kliče po imenu? Predstavljam si.
Kliče me po imenu in vabi, naj hodim za njim in postajam božji sin/hči, kakor je on.
Svoje učence Jezus pošilja k vsem sodobnikom, da z njimi razdelimo Očetovo ljubezen in novo občestveno ali osebno življenje, ki ne beži več pred smrtjo, ampak podarjeno življenje podarja drugim. Kakšno poslanstvo Jezus namenja meni? Pogovorim se z njim.

Četrtek, 12.7.2018, Mt 10,7-15

Tudi če resnico iščem po vsem svetu, me Resnica vedno najde doma: Bog je resnica. V njem sem in smo. On je v nas. Odpri moje srce, da ti prisluhnem in ti zaupam, Gospod. Preberem odlomek:
Spotoma pa oznanjajte in govorite: ›Nebeško kraljestvo se je približalo.‹ Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobaveočiščujte, demone izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. Ne oskrbujte se ne z zlatom ne s srebrom ne z bakrom v pasovih, 10 ne s popotno torbo ne z dvema suknjama ne s sandali ne s palico, kajti delavec je vreden svoje hrane. 11 V katero koli mesto ali vas pridete, poizvedite, kdo je tam vreden, in ostanite tam, dokler ne odidete. 12 Ko stopite v hišo,jo pozdravite.13 Če bo hiša vredna tega, naj pride nanjo vaš mir, če pa ne bo vredna, naj se vaš mir povrne k vam. 14 In če vas kdo ne sprejme in vaših besed ne posluša, pojdite iz tiste hiše ali tistega mesta in si otresite prah z nog. 15 Resnično, povem vam: Laže bo na sodni dan sódomski in gomórski deželi kakor tistemu mestu.«
Jezus daje navodila dvanajsterim. Govori o veseli novici, ozdravljenju, velikodušnosti, preprostosti, svobodi. Katera od teh vsebin se me dotakne?
»Otresite prah z nog«, če vam ne prisluhnejo, pravi Jezus. Ne vzemite osebno, ampak pojdite naprej, Božja moč bo zajela tudi tiste, ki dobro novico zavračajo. Ob svoje času. Ali me je strah neuspeha, zavrnitve, zadrege zaradi širjenja Dobre novice?
Kakšne besede Jezus govori meni, če si predstavljam, da sem navzoč v skupini učencev?
Kaj lahko storim, da bom na Jezusovo poslanstvo in naročila meni tudi odgovoril? Če ne vem, lahko prosim Jezusa, da mi pokaže kako?

Petek, 13.7.2018, Mt 10,16-23

Zahvaljujem se ti Gospod, ker delaš velike reči, zame in za vse. Sedaj in tukaj. Preberem odlomek:
»Glejte, pošiljam vas kakor ovce med volkove. Bodite torej preudarnikakor kače in nepokvarjenikakor golobje. 17 Varujte pa se ljudi, ker vas bodo izdajali sodiščem in bičali po svojih shodnicah. 18 Pred oblastnike in kralje vas bodo vlačili zaradi mene, v pričevanje njim in poganom. 19 Kadar pa vas izročijo, ne skrbite, kako in kaj bi govorili, kajti tisto uro vam bo dano, kaj naj bi govorili. 20 Ne boste namreč govorili vi, temveč Duh vašega Očeta bo govoril v vas. 21 Izdajal pa bo v smrt brat brata in oče sina. Otroci bodo vstajali zoper starše in jih izročali v smrt. 22 Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena; toda kdor bo vztrajal do konca, bo rešen. 23 Kadar vas bodo preganjali v enem mestu, bežite v drugo. Resnično, povem vam: Ne boste obhodili Izraelovih mest, dokler ne pride Sin človekov.
»
Preudarni kakor kače in nepokvarjeni kakor golobje.« Nenavadna kombinacija, toda ne nemogoča. Ali se prepoznam v eni ali v obeh? Katera prevladuje?
Ali se spomnim časov, ko sem skrival svoja prepričanja ali pa sem pred drugimi igral, ker me je bilo strah posmeha? Se mi to še vedno dogaja?
Poleg svarila odlomek izraža tudi močno zagotovilo. Ali lahko prosim Gospoda za pogum in modrost, da bi bil lahko njegov učenec in zvest prijatelj?

Sobota, 14.7.2018, Nedelja, 15.7.2018, Mr 6,7-13

O Gospod, ohrani me danes na tvoji poti. Vem, da si mi blizu, tukaj in sedaj. Naj ne izgubim stika s teboj. Sprejemam tvojo ljubezen, ki me poživlja in vodi. Hvala ti.
Preberem odlomek:
»
Poklical je k sebi dvanajstere in jih začel pošiljati po dva in dva. Dajal jim je oblast nad nečistimi duhovi in jim naročil, naj razen palice ne jemljejo na pot ničesar, ne kruha ne popotne torbe ne denarja v pasu, obujejo naj sandale in naj ne oblačijo dveh oblek. 10 Govoril jim je: »Kjer koli stopite v hišo, ostanite tam, dokler ne odidete. 11 Če vas kakšen kraj ne sprejme in vas ne poslušajo, pojdite od tam in si otresite prah z nog, njim v pričevanje.« 12 In šli so ter oznanjali, naj se spreobrnejo. 13 Izgnali so tudi veliko demonov in veliko bolnikov mazilili z oljem ter jih ozdravljali.«
Jezus svoje učence pošlje oznanjat in jim da posebna navodila o tem kako ravnati, če so sprejeti ali zavrnjeni, če jim uspe ali pa spodleti. Njegov nasvet je zelo preprost, a prav nič lahek za upoštevanje. Ali mi je nerodno sprejemati velikodušnost drugih, njihovo dobrodošlico in gostljubno podporo? Se mi morda zdi, da bi moral znati živeti brez takšne dobrohotnosti?
Ali sem sposoben otresti prah z nog, ko naletim na zavrnitev in neuspeh? Sem sposoben nadaljevati in v srcu blagosloviti tiste, ki so me zavrnili? Ali pa vse vzamemo osebno in se naslajam v prizadetosti in zameri? Kaj se dogaja v moji notranjosti ob zavrnitvi in neuspehu?
Jezus učencem posebej pove tudi kako naj se vedejo, naj ne nosijo veliko s seboj in naj ne računajo na lastne vire, ampak na prijaznost tujcev ter dobrodošlico gostiteljev. Ali Jezusove besede opisujejo tudi kaj mojega ravnanja, če sem Jezusov učenec?
Jezusove besede niso zapisane zato, da bi se jaz počutil krivega, obsojenega in ne dovolj dobrega. Želi me spodbuditi, me opogumiti in mi zagotoviti: ko delam za Boga, bo On poskrbel. Pomagal mi bo v vsem, kar je potrebno. Katero milost ali pomoč od Boga se mi zdi, da danes najbolj nujno potrebujem? Ali lahko Jezusa prosim zanjo?

Ponedeljek, 16.7.2018, Iz 1,11-17

Blagor človeku, ki se drži Njegove zapovedi ljubezni: sprejema in deli naprej. Vstopimo vsi v njegovo ljubezen, da bomo srečni lahko vzkliknili: »Videl sem ga na križu, njega, ki me ljubi. Oče, nauči me ljubiti, slaviti in moliti. Preberem odlomek:

Čemú mi bodo vaše številne klavne daritve, govori GOSPOD. Sit sem žgalnih daritev ovnov in maščobe pitancev. Krvi juncev, jagnjet in kozlov ne maram. 12 Kadar se prihajate postavljat pred moje obličje, kdo zahteva to iz vaše roke, da teptajte moje dvore! 13 Nehajte mi prinašati ničeve daritve, kadilo mi je gnusoba. Nehajte z mlaji, s sobotami in sklicevanjem shodov, ne prenesem zlagáne slovesnosti. 14 Vaše mlaje in vaša praznovanja sovraži moja duša. Postali so mi nadležni, ne morem jih več prenašati. 15 Kadar iztegujete svoje roke, si zakrivam oči pred vami. Tudi če množite svoje molitve, vas ne poslušam, vaše roke so polne krvi. 16 Umijte se, očistite se! Odstranite svoja hudobna dejanja izpred mojih oči, nehajte delati húdo. 17 Naučite se delati dobro, skrbite za pravico. Pomagajte zatiranemu, zagovarjajte siroto, branite vdovo.

Kakšna je Božja drža do slovesnih obredov in ceremonij? Gnusijo se mu. Ali me to preseneča? Ali si že bil pri bogoslužju, ki te je spravilo v takšno držo? Ali ti je morda Bog dal čutiti na tak način? Kaj ti je po tem želel povedati?

Odlomek nam pove tudi, kaj je Bogu všeč: delati dobro, iskati pravico, pomagati zatiranim, sirotam in vdovam. Ali sem bil priča temu? Kdaj sem vršil pravico?
Kaj Bogu v resnici ni všeč? Ali mu res niso všeč dobro izdelani obredi ali pa ga moti hinavščina s katero se ti obredi izvajajo? Ali ga ne moti to, da Bogu obračamo hrbet? Kakšno je moje versko obnašanje? Ločujem bogoslužje od življenja ali ne? Ali lahko prosim Boga, da bi bil v svojem življenju resničen do njega?

Torek, 17.7.2018, Mt 11,20-24

Ali si lahko sredi mestnega vrveža in hrupa predstavljam, da je Bog navzoč? Navzoč je v vsakem človeku in v vseh stvareh. Vse podarja in vzdržuje. Jaz sem v njem in on v meni. Preberem odlomek:

Tedaj je začel grajati mesta, v katerih se je zgodilo največ njegovih mogočnih del,ker se niso spreobrnila: 21 »Gorje ti, Horazín! Gorje ti, Betsajda! Če bi se v Tiru in Sidónu zgodila mogočna dela, ki so se zgodila v vaju, bi se že zdavnaj spokorila v raševini in pepelu. 22 Toda povem vama: Tiru in Sidónu bo na sodni dan laže kakor vama. 23 In ti, Kafarnáum! Se boš mar do neba povzdignil? Do podzemlja se boš pogreznil! Če bi se v Sódomi zgodila mogočna dela, ki so se zgodila v tebi, bi še danes stala. 24 Toda povem vam: Sódomski deželi bo na sodni dan laže kakor tebi.«

Kaj meni pomenijo mogočna dela? Katera njegova dela opazim v svojem življenju in v svetu?
Jezusa jezi, ker ljudje ne prepoznavamo Božjega delovanja v svetu. Se to dogaja tudi meni? Ali se morda okrog mene dogajajo tihi čudeži in jih niti ne opazim? Tudi drobni čudeži so mogočna božja dela.
Predstavljam si, da Jezus govori te besede mojemu mestu in državi.
Prosim Gospoda, da odpre moje oči in srce za njegova mogočna dela v mojem življenju in v okolju, ki me odbdaja.

Sreda, 18.7.2018, Mt 11,25-27

Bog si je izbral kar je v tem svetu nespametno, da bi osramotil modre. Bog si je izbral slabotne, da bi osramotil mogočne. Preberem odlomek:

Tedaj je Jezus spregovoril in rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. 26 Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. 27 Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.
Kaj čutim ob Jezusovi izjavi, da je to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim? Ali sebe vidim kot razumnega in me Jezusov izrek moti? Ali pa nase gledam kot na otroka in preprostega, ki dojema Božjo izročitev človeku?
Kaj vem o Jezusu in kaj mi je že razodel? Ali ga dobro poznam? Ali si to želim?
Boga ne spoznam s študijem in razumom, ampak z izročitvijo in srcem. Ključ je Jezus.
Ali so Jezusove besede zame dobra novica? Ali mi je v prijeten ali neprijeten izziv?

Četrtek, 19.7.2018, Iz 26,7-9.12

Kaj danes doživljam v svojem srcu? O čem razmišljam? Sem hvaležen za življenje? Umirjen ali utrujen, zagranjen in zdolgočasen? Bog me bolje pozna od mene samega, zato sem lahko iskren do njega glede svojih čustev. Odprem mu svoj dan in svoje srce.
Preberem odlomek:
Steza pravičnega je ravna, ti izravnavaš pot pravičnega. Da, na stezi tvojih sodb, o GOSPOD, te čakamo, po tvojem imenu in po tvojem spominu hrepeni naša duša. Moja duša hrepeni po tebi ponoči, duh v moji notranjosti te išče zgodaj zjutraj. Saj kadar tvoje sodbe zadevajo zemljo, se prebivalci na svetu učijo pravičnosti. GOSPOD, ti nam pripravljaš mir, kajti vse, kar se je z nami zgodilo, si nam ti naredil.

Upanje, hrepenenje, iskanje, spomin, mir. Katero čutenje mi je najbližje?

Bral sem pesem in molitev. S katerimi besedami bi danes molil?

Ponovim besede, ki so mi blizu. Povem jih Gospodu.

Petek, 20.7.2018, Mt 12,1-8

Jezus prinaša mir. Rešuje zapletenosti v lastno posameznost. Preberem odlomek:

V tistem času je šel Jezus v soboto skozi žitna polja. Njegovi učenci so postali lačni. Začeli so smukati klasje in jesti. 2 Ko so farizeji to videli, so mu rekli: »Poglej, tvoji učenci delajo, kar v soboto ni dovoljeno delati.« 3 On pa jim je rekel: »Ali niste brali, kaj je storil David, ko je postal lačen sam in tisti, ki so bili z njim, 4 kako je stopil v Božjo hišo in so jedli položene hlebe, ki jih ni bilo dovoljeno jesti njemu in njegovim spremljevalcem, ampak samo duhovnikom. 5 Mar niste brali v postavi, da duhovniki ob sobotah v templju skrunijo soboto in so brez krivde? 6 Toda povem vam, da je tukaj nekaj, kar je večje kot tempelj. 7 Če bi vedeli, kaj pomeni: Usmiljenja hočem in ne žrtve, ne bi obsodili teh nedolžnih. 8 Sin človekov je namreč gospodar sobote.«

Drama. Soočenje in konflikt. Prizor je živ. Kako si ga jaz predstavljam? Kako so videti ljudje, kakšne so njihove drže in kaj ter s kakšnim tonom govorijo?

Kako si predstavljam farizeje? Kakšna je njihova notranja drža? Kako bi jih opisal?
Opazujem Jezusa in njegovo vedenje, ton glasu in obličje. Kakšen se mi zdi?
Sin človekov je gospodar sobote, pravi Jezus o sebi. Ne boji se soočenja. Rešuje vsakega človeka. Vsak mu je dragocen. Kaj bi mu rekel?

Sobota, 21.7.2018, Nedelja, 22.7.2018, Ps 23

Bogu za trenutek izročim svoje skrbi, strahove in notranje ovire. Dovolim mu, da me On vodi. Zaupam, da me vodi v življenju, saj me ljubi.

Preberem odlomek:

GOSPOD je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče; k vodam počitka me vodi. Mojo dušo poživlja, vodi me po pravih stezahzaradi svojega imena. Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj, tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita. Pred mano pogrinjaš mizo vpričo mojih nasprotnikov; z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna. Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja; prebival bom v hiši GOSPODOVIvse dni življenja.

Morda mi je Psalm 23 znan in blizu. Ko zremo Jezusovo življenje, smrt in vstajenje, poslušamo pripovedi o njegovih čudežih in prilikah. Današnji odlomek nam je morda najbolj domač. Ali lahko kljub navajenosti slišim njegovo vsebino?
Govori o nenehni Božji skrbi za nas. Kako jo doživljam sam v svojem življenju? Ali se mi zdi Bog blizu?
Bog ne le, da nas varuje, hkrati nas tudi hrani, neguje in podpira. Obnavlja naša telesa, duše in duhove. Kako sam doživljam to obnavljanje? Ali sedaj potrebujem njegovo pomoč in nego?
Katera misel se me najbolj dotakne? Povem Bogu. Ali se mi zdi, da bi potreboval večji občutek Božje bližine? Ali pa se mu morda želim zahvaliti za vso skrb, ki mi jo izkazuje?

Ponedeljek, 23.7.2018, Sv. Brigita, Mihej 6,1-4.6-8

Pridite sinovi in hčere in prisluhnite. Pridimo h Gospodu, da nas razsvetli. Naša obličja ne bodo osramočena. Pridimo h Gospodu in bomo razsvetljeni. Ali na začetku te molitve zaznavam Božje povabilo? Ali lahko slišim te besede, ki so namenjene meni? Kakšno zagotovilo mi hoče dati Bog? Preberem odlomek:

Poslušajte vendar, kar pravi GOSPOD: »Vstani, pravdaj se vpričo gora in hribi naj slišijo tvoj glas.« Poslušajte, gore, GOSPODOVO pravdo, in vi, večni temelji zemlje! Kajti GOSPOD se pravda s svojim ljudstvom, razpravlja z Izraelom: »Ljudstvo moje, kaj sem ti storil ali s čim sem te utrudil? Odgovori mi! Kajti izpeljal sem te iz egiptovske dežele in te rešil iz hiše sužnosti; poslal sem pred teboj Mojzesa, Arona in Mirjam. »S čim naj stopim pred GOSPODA, se priklonim Bogu višave? Naj stopim predenj z žgalnimi daritvami, z enoletnimi teleti? Mar se bo GOSPOD veselil tisočev ovnov, desettisočev potokov olja? Naj mu svojega prvorojenca darujem zaradi svoje pregrehe, sad svojega telesa za greh svoje duše?« Oznanil ti je, o človek, kaj je dobro, kaj GOSPOD hoče od tebe: nič drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš dobrohotnost in ponižnohodiš s svojim Bogom.

Povabljen sem poslušati Božji glas po prerokovih besedah. Lahko doživljam kaj Bog čuti do nas. Kaj čutim ob Božji drži do mene in nas?
Pove nam, kaj pričakuje od nas v zameno za vse, kar nam je dal. Ali se lahko spomnim časov, ko me je nekdo ljubil in ni od mene pričakoval ničesar v zameno? Kako sem se takrat počutil?
Bog me vabi, da delam pravično, nežno ljubim in ponižno hodim skupaj z njim. Kaj bi mu rekel za teden, ki je pred menoj?

Torek, 24.7.2018, Mt 12,46-50

Gospod ti si tam, kjer sem jaz. Jaz sem tam, kjer si ti. Hvala ti, da si z menoj. Preberem odlomek:
Medtem ko je še govoril množicam, so stali zunaj njegova mati in njegovi bratje; želeli so govoriti z njim. 47 In nekdo mu je rekel: »Glej, tvoja mati in tvoji bratje stojijo zunaj in bi radi govorili s teboj.«48 On pa je tistemu, ki mu je to povedal, odgovoril in dejal: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« 49 In pokazal je na svoje učence ter rekel: »Glejte, to so moja mati in moji bratje. 50 Kdor koli namreč uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati.«
Premislim o svojih starših in najbližjih. Kaj mi pomenijo? Koga smatraš za svojega bližnjega? Kateri ljudje so zame pomembni in se takoj spomnim nanje?
Jezusova današnja izjava se na prvi pogled lahko zdi zelo groba in ostra. Ali čutim povabilo, da postanem del njegove družine?
Zahvalim se Bogu za najbližje in za vse, kar mi po njih podarja.

Sreda, 25.7.2018, sv. Jakob apostol, 2 Kor 4,7-15

Ti si moj Gospod. Eden, resnični, večni Bog, sveti Očka, v katerega navzočnosti živim. Preberem odlomek:
Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah, da bi bila ta presežnost moči Božja in ne iz nas. Od vseh strani pritiskajo na nas, pa nismo utesnjeni. Ne vidimo poti, pa jo še najdemo. Preganjajo nas, pa nismo zapuščeni. Ob tla nas mečejo, pa nismo uničeni. 10 Vedno nosimo v svojem telesu Jezusovo umiranje, da bi se v našem telesu razodelo tudi Jezusovo življenje. 11 Čeprav še živimo, nas zaradi Jezusa vedno pošiljajo v smrt, da bi se tudi Jezusovo življenje razodelo v našem umrljivem mesu. 12 Tako v nas deluje smrt, v vas pa življenje. 13 Ker pa imamo istega duha vere, kakor je pisano: Veroval sem, zato sem govoril, tudi mi verujemo in zato tudi govorimo. 14 Vemo namreč, da bo tisti, ki je obudil Gospoda Jezusa, tudi nas obudil z Jezusom in nas hkrati z vami postavil predse. 15 Vse to je namreč zaradi vas, da bi se milost zaradi večje množice pomnožila in s tem obogatila zahvaljevanje v Božjo slavo.

Zaklad nosimo v lončenih posodah, pravi Pavel. Poudarja, da se ne moremo izgniti svoji slabotnosti in krhkosti. Hkrati pa v tej šibkosti doživljamo neverjetno Božjo moč. On deluje v nas in lahko stori neprimerno več, kot si pa lahko predstavljamo. Ali se spomnim trenutkov, ko sem naletel na meje človeške šibkosti in se zavedel tudi svoje lastne? Kako sem se počutil?

Ali sem že doživel v sebi moč, ki je veliko večja od mene, ker je Božja in deluje v meni ter me usposablja za podvige o katerih niti ne bi upal sanjati?
Pavel večkrat omenja smrt. Celo smrt nosi s seboj obljubo Jezusove navzočnosti. Ko enkrat doživimo kaj je resnično pomembno vse ostalo dobi pravo mesto. Kaj bi Očku povedal, da mi je zares pomembno?

Četrtek, 26.7.2018, sv. Joahim in Ana, Mt 13,10-17

Gledam Gospoda, tam kjer se prav sedaj nahajam. Kaj vidim? Za trenutek pomislim, da je Bog navzoč v vsem, kar vidim in zaznavam. Vse ustvarja in mi podarja. Vse ljubi in oživlja. Tudi mene. Vse nosi v svoji dlani. Preberem odlomek:

Tedaj so pristopili učenci in mu rekli: »Zakaj jim govoriš v prilikah?« 11 Odgovoril je in jim dejal: »Vam je dano spoznati skrivnosti nebeškega kraljestva, njim pa to ni dano. 12 Kdor namreč ima, se mu bo dalo in bo imel obilo; kdor pa nima, se mu bo vzelo tudi to, kar ima. 13 Zato jim govorim v prilikah, ker gledajo, pa ne vidijo, poslušajo, pa ne slišijo in ne razumejo. 14 V njih se izpolnjuje Izaijeva prerokba, ki pravi: 

Poslušali boste, poslušali – a ne boste doumeli, gledali boste, gledali – a ne boste videli. 15 Otopelo je namreč srce temu ljudstvu; z ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči, da ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi slišali, da ne bi v srcu doumeli in se spreobrnili in da bi jih jaz ne ozdravil. 16 Blagor pa vašim očem, ker vidijo, in vašim ušesom, ker slišijo! 17 Kajti resnično, povem vam: Veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in slišati, kar vi poslušate, pa niso slišali.«


V življenju veliko doživimo, vendar se ne zavedamo pomena in važnosti teh izkušenj. Včasih se zgodi nekaj čudovitega, pa mi takrat tega sploh ne zaznavamo. Morda se nam odpre kasneje. Ali imam že podobno izkušnjo?

Jezus nas blagruje zaradi tega, kar vidimo in slišimo. Ali zaznavam, kako se mi Bog ta hip daje spoznati po ljudeh, po tem kar vidim ali po tišini, glasbi ali čem drugem?
Izrečem Bogu, če želim.

Petek, 27.7.2018, Mt 13,18-23

Umirim se in zahvalim, da sem živ in lahko molim, diham, delam in ustvarjam. Preberem odlomek:

»Poslušajte torej pomenprilike o sejalcu. 19 K vsakemu, ki posluša besedo kraljestva in je ne razume, pride hudič in mu ugrabi, kar je vsejano v njegovo srce. Ta človekje tisti, ki je vsejan ob poti. 20 Na kamnita tla je vsejan tisti, ki posluša besedo in jo takoj z veseljem sprejme, 21 nima pa v sebi korenine, ampak je nestanoviten. Ko nastane zaradi besede stiska ali preganjanje, se takoj pohujša. 22 Med trnje vsejan je tisti, ki posluša besedo, toda posvetna skrb in zapeljivost bogastva zadušita besedo in postane nerodovitna. 23 V dobro zemljo vsejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi doume. Ta zares obrodi in daje sad: eden stoternega, drugi šestdeseternega in spet drugi trideseternega.«
Današnja prilika je verjetno najbolj široko znana. Beseda o kraljestvu je za vsakogar. Kaj se mi zdi, ko o tem premišljujem?

Kliče me k poslušanju. Kako slišim Božjo besedo?
Odprem se njegovi besedi in dovolim, da v meni požene korenine. Kje v tej priliki najdem sebe. Povem Jezusu. Kaj mi odgovarja?

Sobota, 28.7.2018, Nedelja, 29.7.2018, Ef 4,1-6

Moje srce počiva v Tebi, Gospod. Pozoren sem na dihanje. Bog me diha. Preberem odlomek:
Zato vas jaz, jetnik v Gospodu, opominjam, da živite vredno klica, s katerim ste bili poklicani, v vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti. V ljubezni prenašajte drug drugega. Prizadevajte si, da ohranite edinost Duha z vezjo miru: eno telo in en Duh, kakor ste tudi bili poklicani v enem upanju svojega poklica. En Gospod, ena vera, en krst: en Bog in Oče vseh, nad vsemi in po vseh in v vseh.

Kdaj sem zadnjič premišljeval o tem v kaj me kliče Bog? Kaj in kdo želi zame, da bi bil?

Ali se prepoznam v Pavlovih besedah? Ponižnost, prijaznost, potrpežljivost, ljubezen. Če mi nič ne povedo, zakaj? Če pa se me dotikajo, pa katere in zakaj?
Ostanem z besedo, ki me je nagovorila. Pogovorim se z Bogom Očetom in odprem svoje srce njegovemu klicu.

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s