Dnevi med letom


24. teden med letom

Sreda, 19.9.2017, Sv. Andrej Kim Taegon in tovariši, 1 Tim 3,14-16

Obrni svoje oči k Jezusu in vse zemeljsko bo postalo motno v siju njegove milosti in slave. Preberem odlomek.

Pavel izraža osebno skrb za Timoteja in za dobrobit krščanske skupnosti v Efezu. Upa, da se bo kmalu vrnil k njim. Predvideva, da bo morda zakasnil in se mu zdi nujno, da jim napiše pismo z navodili. Kaj mene v tem času posebej skrbi in o tem razmišljam? Ali imam koga, ki bi ga moral obiskati in se z njim pogovoriti, pa mi iz različnih razlogov to do sedaj še ni uspelo? Morda vse to prav sedaj izročim Kristusu v molitvi.

Zadnji del berila je odlomek iz zgodnje krščanske hvalnice. Ljudje so svojo vero v Kristusa izrazili v poeziji in glasbi. Svojo vero so prepevali. Začne se s potrjevanjem Jezusove resnične človeškosti. On je bil Bog s kožo in telesom! Njegova dobra novica je za vsakogar. Nihče ni izključen. Na kakšne načine jaz doživljam Božjo ljubezen do mene? Ali zaznavam njegovo navzočnost in mi je zelo blizu? Kaj pa v drugih in svetu okrog sebe? Ali imam svojo priljubljeno pesem, ki mi govori o mojem odnosu z Bogom? Ali želim koga prinesti pred Gospoda in ga izročiti njegovi ljubeči skrbi?

Ali me v odlomku kakšne besede še posebej nagovarjajo ali se me dotikajo? Vse te misli in svoja čustva izročim Gospodu in se napotim v svoj dan.

Četrtek, 21.9.2017, evangelist Matej, Mt 9,9-13

Kristus, ti si luč sveta, kdo hodi za teboj, bo imel luč življenja.

Preberem odlomek iz Matejevega evangelija. Hebrejski pomen imena Matej je »Božji dar, dar od Boga«. V odlomku je označen za cestninarja, ki so ga mnogi pravoverni Judje smatrali za javnega grešnika. Ko Jezus pokliče k sebi človeka, ki je na splošno osovražen, pokaže svoje zaupanje v zmožnosti človeške narave. Jezus nikogar ne izključi iz prijateljstva s seboj, ampak vsakogar izmed nas vabi v novo življenje skupaj z Njim. Kaj meni in zame pomeni Jezusovo sprejemanje grešnikov in izobčencev?

Matej je vstal in hodil za Jezusom. Če cestninar vstane in sledi, pomeni, da je zapustil vse in sledi. Prvi štirje učenci se vsi odzovejo na enak način. Takoj vstanejo in sledijo Jezusu. Kdo je Jezus za Mateja? Komu pa jaz sledim? V kaj mene Jezus kliče in vabi?

Jezus kliče srce, ki je odprto. Ne kliče le tiste, ki so okrog mene, tiste, ki so dobri in srečni. Kliče tudi tiste, ki potrebujejo prijaznost in milost – uboge, bolne, grešnike in bedne. Kako v vsakdanjem življenju odgovarjam na Božji rek: »Usmiljenja hočem in ne daritve«? Povej Jezusu, kar ti leži na srcu.

Petek, 22.9.2017, Lk 8,1-3

Sveti Duh hvala ti, ker me po tvoji besedi učiš pravega odnosa do Tebe, sebe in bližnjih. Preberem odlomek.

Dvanajsterih učencev se močnos pominjamo, pozabljamo pa na vse ženske učenke. Dejstvo, da so bile med Jezusovimi učenci tudi ženske, je Jude verjetno zelo motilo. Žene niso le tiste, ki materialno skrbijo in podpirajo Jezusa in učence, ampak so tvegale tudi svoj ugled. Če so ženske zapustile dom in hodile za učiteljem je bilo dojeto kot pohujšanje. S tem, da so živele izven tradicionalnih okvirov so pokazale ogromno ljubezen in pogum. Ali so mi te žene za gled in spodbudo? Katere darove in sposobnosti lahko sam postavim v službo Gospodu v blžinjih?

Med Jezusovimi učenci ni bila nenavadna samo navzočnost žensk, ampak je bilo med njimi tudi veliko sposobnih, ki so storile zelo pomembne stvari.

Marija Magdalena je iz temne preteklosti prišla do zvestobe pod križem in postala glavna priča vstajenja. Ob njej je Johana, katere mož je bil višji uradnik na Herodovem dvoru. Obe ženi sta z nasprtonih polov družbe. Tretja omenjena žena je Suzana o kateri vemo le ime. Vse tri žene povezuje ljubezen do Jezusa Kristusa. Ali lahko navedem nekaj ljudi, ki so pomembni sopotniki na moji poti vere?

Zahvalim se Bogu za vse, kar mi je danes podaril. Še posebej se mu zahvalim za človeka, ki je pomemben na moji poti vere.

Sobota 23.9.2017, sv. Pij iz Pietrelcine, Iz 55,6-9

Vse svoje zaupanje stavim v svojega ljubečega Boga. V preteklem tednu so berila osvetljevala nekatere pomembne resnice o Božji naravi, o poklicu učencev in o odgovorih na te klice. Slišali smo, da je Dobra novica Jezusa Kristusa dana za vse in vsem. Božja ljubezen namreč nikogar ne izključuje. Slišali smo nekaj živahnih primerov Jezusove ljubezni in Božjega sočutja v delovanju. Pripoved o obuditvi mladenčia in Naima in nato dramatični klic cestninarja Mateja. Včeraj smo premišljevali o pogumu žena, ki so Jezusa spremljale na njegovi poti, tudi sredi težav in ovir, ki so jih postavljala pričakovanja drugih.

Prerok Izaija danes izraža zahteve za tiste, ki hočejo častiti Boga v templju. Najprej se morajo odvrniti od pokvarjenega in grešnega načina življenja. Potem pa morajo spoznati Boga, ki jih vabi. On je Bog odupuščanja in njegove misli niso naše misli.

Izaija nas roti: »Iščite Gospoda, dokler ga je mogoče najti!« Zagotavlja nam, da je Gospod milostljiv in nam v obilju odpušča. Če to naobrnemo nase, je dobra novica. Kaj pa če to naobrnemo tudi na druge? Ali mu zamerim, da odpušča tudi drugim?

Kdaj in kako sem bil deležen Božje ljubezni in usmiljenja? Kdaj sem doživel, da Božja pota niso moja pota? Obrnem se h Gospodu z zagotovilom, da ga lahko iščem, dokler ga je mogoče najti in ga lahko kličem dokler blizu.

25. teden med letom

Ponedeljek, 25.9.2017, Lk 8,16-18

Gospod je moje upanje in moja rešitev. V življenju računamo na mnogo stvari: na druge ljudi, na svoje imetje in posest, na svojo moč, ugled in status, na svojo iznajdljivost in talente. Ali se lahko na začetku molitve za trenutek poslovim od vseh teh opor in izročim svoje zaupanje Bogu, ki je moja luč, upanje in odrešenje?

Preberem odlomek. Kakšni so moji darovi in kako jih lahko delim z drugimi? Premislim: »Ne prižigajo svetilke zato, da bi jo postavili pod mernik ali posteljo, ampak zato, da jo dajo na svetilnik in tisti, ki vstopajo lahko vidijo luč.« Ali me Jezus spodbuja, da določen svoj dar še posebej delim z drugimi?

Kaj mi ta odlomek pove novega glede mojih darov? Morda sem kak svoj dar sedaj prvič odkril in bi rad prosil Boga za spodbudo, da ga bom lahko delil z brati in sestrami?

Torek, 26.9.2017, Ps 122

Ozrem se okrog sebe in čutim luč, sveto navzočnost Boga, ki ga povabim v svoje življenje. Sv. Ignacij Loyolski je prepričan, da je največji greh nehvaležnost. Obsodbe je vredna, ker je pozaba na vse darove, milosti in blagoslove, ki jih prejemamo od Boga. Iz psalma izžareva hvaležnost. Kaj te veseli v tvojem odnosu z Bogom? Za kaj bi se mu najbolj rad zahvalil? Kako bi mu to na najboljši način pokazal?

Hvaležnost me odpira za potrebe drugih. Na koncu molitve prosim Boga, naj mi pokaže, kako svoje darove lahko uporabim v dobro najbližjih.

Sreda, 27.9.2017, sv. Vincencij Pavelski, Lk 9,1-6

Preberem odlomek. Jezus izraža zaupanje v svoje učence, ki hodijo za njim. Ne izpostavlja stvari, niti hrane, niti denarja. Izraža zaupanje v ljudi in jih spodbuja ter krepi. Ali njegove besede krepijo tudi mene? Kako?

Na kakšen način Jezusove besede podpirajo mojo življenjsko pot? Ali se mi zdi, da me lahko vodijo pri tem kar delam? Na koncu molitve prosim Boga, naj mi pokaže na kakšne načine lahko drugim posredujem dobro novico.

Četrtek, 28.9.2017, Ps 149

Ohranjaj me o Bog, kajti vate zaupam. Ti mi kažeš pot življenja. S teboj je polnost življenja. Preberem psalm.

Hvala, radost, veselje, ples in petje. O tem govori psalm, potem pa konča z nasilnimi podobami. Vir moči je zavedanje, da nšaa življenja niso slučajna, ampak, da nas je ustvaril Bog, ki se nas veseli. Spodbuja me, da se ustavim in preudarim.

Kaj te dela hvaležnega za dar življenja? Ali moje življenje izžareva velikodušnost Boga, ki nam je podaril življenje?

Ali drugim kdaj povem, da sem vesel njihovega življenja in prijateljstva? Kakšen odnos bi imel rad do njih? Ali sem lahko danes Božja podoba za druge in jim v hvaležnosti pokažem kdo so?

Petek, 29.9.2017, nadangeli: Mihael, Gabriel in Rafael, Jn 1,47-51

Molitev je pogovor z Bogom, kar pomeni, da včasih govorim in včasih poslušam. Ob vstopu v molitev se odprem Bogu, da bi mu govoril iz srca in ga z vsem srcem tudi poslušal.

Preberem odlomek. Celotno molitev bom poskušal vstopiti v opisano sceno odlomka. Uporabim svojo predstavo. Natanael se sreča z Jezusom in z njim pogovarja. Postavim se namesto njega in se tudi jaz pogovarjam z Jezusom. Kaj se dogaja in kaj se pogovarjava?

Kje se to srečanje odvija? Glej in si predstavljaj. Zunaj ali znotraj? Je mirno ali burno? Predstavljam si prostor na katerem te čaka Jezus? Kaj vidiš in slšiiš? Kaj Jezus pravi o meni? Vprašam ga, kako me je spoznal? Kaj odgovarja? Kaj je obljubil mebi? Ali bom in kako odgovoril na njegove besede?

Sobota, 30.9. in nedelja 1.10.2017, sv. Hieronim

Na začetku molitve ponižno izročam v Jezusove roke svoj napuh in samopomembnost. On pozna vse moje krivde in padce in me še vedno ljubi.

Svojega odnosa do Boga ne morem skrivati pod preprogo. Vse kar ohranjam kot skrivnost bo razkrito, pravi Jezus. V odnosu z Bogom se povabljen, da delam tisto, kar mi pravi. V odlomku na živ način opiše kaj pomeni uresničevati Očetovo voljo.

O velikih duhovnikih in starešinah Jezus izreče šokantne besede: cestninarji in pocestnice podo pred vami v Božjem kraljestvu. Predstavljam si, kaj so si mislili, potem ko so slišali Jezusove besede. Predstavljam si, kaj si mislijo o sebi in za koliko se imajo v Božjih očeh.

Sodeč po Jezusovih močnih besedah se zdi, da je zaverovanost v svojo lastno pravičnost eden najbolj resnih grehov. V ta greh zlahka pademo, še posebej tisti, ki mislimo, da smo krepostni, to pa smo večina. Kje vidim to skušnjavo pri sebi? Kaj se mi v tem prizoru še zdi pomembno? Povem Gospodu popolnoma odkrito in mu pokažem kar čutim.

Advertisements