Dnevi med letom B


Dnevi med letom B – 2018

Sobota, 20.1. in Nedelja, 21.1.2018, Mr 1,14-20

Ali lahko danes izročim in prepustim Bog vse to kar sem in imam? Preberem odlomek.

V preteklem tednu smo srečevali prizore iz Jezusovega delovanja: izzive, ozdravljenja, delo z veliko množico in posamezniki, poslušanje in oznanjevanje Božjega kraljestva.

Danes smo povabljeni na začetek Jezusovega poslanstva. Predstavljam si, da Jezusove današnje besede slišim prvič.

Čas se je dopolnil in Božje kraljstvo se je približalo. Spreobrnite se, pokesajte se, in verujte evangeliju. Kako te besede vplivajo name? Kaj bi jezusu odgovoril?

Kaj bi moral pustiti zadaj, če hočem bolj od blizu hoditi za Jezusom? Ali moram spremeniti kakšno svojo navado ali odpraviti razvado?

Kaj storijo ribiči ob jezeru, ko se približa Jezus? Bog danes tudi meni pravi: »Hodi za menoj?« Ali mu želim odgovoriti?

Ponedeljek, 22.1.2018, Mr 3,22-30

Gospod, hvala ti za modro srce ob uri, ko me obkrožajo notranji ali zunanji sovražniki. Hvala ti za tvojo moč, ki je v meni in lahko iz nje zajamem. Ti si moje orožje in moj ščit. Ti si mogočen in si vse zlo že premagal.

Preberem odlomek. Kako se je po mojem mnenju Jezus počutil, ko so ga obsodili, da je obseden od demonov? Kako se je odzval na takšno obsodbo?

Včasih nas zelo skrbijo Jezusove besede: “kdor preklinja proti Svetemu Duhu mu ne bo nikoli odpuščeno in bo kriv večnega greha”. Ali te besede skrbijo tudi mene? Kaj bi rekel nekomu, ki ga plašijo?

V odlomku govori o dveh nasprotnih straneh. Na katero se postavljam jaz? Kaj bi rekel Gospodu.

Torek, 23.1.2018, Mr 3,31-35

Kristus je navzoč v meni in v mojem življenju. Z odprtim srcem ga sprejemam. Preberem odlomek.

Zakaj se mi zdi, da so Jezusa njegova mati in bratje klicali ven? Če se postavim v vlogo enega izmed njih, ali se kaj spremeni glede mojega čutenja? Kateri stavek iz odlomka po mojem povzame vse? Vse kar mislim in čutim ob tem odlomku izrazim kot molitev našemu nebeškemu Očetu.

Sreda, 24.1.2018, Mr 4,1-9

Tih sem, izročen, umirjen in spokojen. Odpiram se Bogu in njegovi besedi. Tukaj in sedaj se zavedam Božje navzočnosti v sebi in v vsem, kar se okrog mene dogaja. Odpiram svoje srce Njemu, ki mi govori po besedi.

Preberem odlomek. Kadar se v Markovem evangeliju Jezus nahaja ob jezeru, se vedno dogaja nekaj pomembnega. Kaj se dogaja pomembnega v današnjem odlomku? Zakaj mislim, da se Jezus nahaja v čolnu? Pripoveduje zgodbo o različnih vrstah zemlje. Omenja tudi različne vrste semena? Ali si predstavljam, kaj ti dve podobi predstavljata?

Katera je Jezusova prva beseda in katera je zadnja? Čemu in kaj sporoča meni? Po svojih besedah se obrnem k Bogu v molitvi, ki velikodušno seje seme svoje Besede.

Četrtek, 25.1.2018, Spreobrnjenje sv. Pavla, Apd 22,3-16

Ti si moje upanje v današnjem dnevu Gospod. K tebi dvigam svoje srce in svoje telo. Vate polagam svoje upanje in svoje zaupanje. Preberem odlomek.

Bog dramatično poseže v Savlovo življenje. Tudi Savlov takojšnji odgovor na to je vreden občudovanja: “Kaj naj storim, Gospod?” Bog je uporabil zaslepljujočo svetlobo zato, ker je bila edini način, da je lahko prišel do Savlove pozornosti. Takoj je odgovoril preprosto in z vsem srcem. Kako se jaz ob tem počutim?

Ali sem sam tudi že kdaj vprašal Boga Očeta: “Kaj naj storim, Gospod?” Ali si tudi sam želim tako z vsem srcem odgovoriti Gospodu?

Premišljujem o svojih odgovorih na Božja povabila meni. Savel, sedaj imenovan Pavel, je bil zaprošen, da pričuje o tem, kar je videl in slišal. Povem Jezusu, kako si jaz želim pričevati o tem kar vem o Njem. Na kakšen način?

Petek, 26.1.2018, Sv. Timotej in Tit, 2 Tim 1,1-9A

Kje se ta hip nahajam? Če sem v naravi, si je morda Božjo navzočnost veliko lažje predstavljati in jo zaznavati. Težje je to storiti v zapretem prostoru kakšne pisarne ali sobe. Ni pa nemogoče. Bog je z menoj in v meni. Z vsemi nami je. Preberem odlomek.

Ali lahko Pavlove besede Timoteju tako, kakor da so namenjene meni? Sporoča milost, usmiljenje in mir od Boga Očeta in Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Kaj puščajo v meni, če jih sprejmem za svoje?

Če bi nekdo pohvalil mojo vero kot iskreno, kako bi se počutil? Predstavljam si. Ali sem opogumljen, mi je nerodno ali me celo vznemirja in moti?

Imam Božji dar, ki je v meni. Kaj bo storil glede tega? Ali je to res? Morda so te besede ta trenutek prav zame? Poklicanost in darovi, ki smo jih deležni so svoboden in zastonjski Božji dar. Nismo jih sami ustvarili. Nismo si jih prislužili s svojimi prizadevanji in niso naša zasluga. Za kateri nezaslužen dar, bi rad prosil Gospoda? Izrečem po svojih besedah.

Sobota, 27.1. in Nedelja, 28.1.2018, 5 Mz 18-15-20

Ali lahko danes na začetku molitve izrazim Bogu svojo vero vanj in zmolim veroizpoved? On je moj Bog, moj stvarnik in naš nebeški Oče.

Preroki kažejo na Mesijev prihod. Pomagajo nam odkriti kdo in kakšen bo Mesija. Prerokbe je težko razumeti, zato jih pogosto ignoriramo ali pa se osredotočimo zgolj na poezijo. Pesmi imajo težak jezik in nam tuje ideje, ker opisujejo nekaj o Bogu. Bližje ko prihajamo k Bogu, težje ga je razumeti. Kakor hitro mislimo, da ga razumemo, že se naš vidik nenadoma spremeni. Današnjega berila ne bi povezovali s preroki. Mojzes božjemu ljudstvu zagotavlja, da bo vstopilo v obljubljeno deželo, vanjo pa jih bo vodil drugi prerok. Hkrati jih tudi opozarja pred lažnimi preroki. Berilo nam torej govori o tem komu lahko zaupamo in komu ne.

Bog preroka, ki govori v Njegovem imenu, podpira. Tisti pa, ki ne govori v Božjem imenu, bo umrl. Trde so te besede. Spomni nas, da je prerok več kot zgolj napovedovalec prihodnosti. Mnogo prej, preden karkoli izreče, mora biti njegovo življenje zgrajeno na Bogu in Njegovi Besedi, na tem kar Bog pravi. Zato se mora prerok nenehno učiti poslušati Boga. Kaj meni preprečuje, da bi slišal Božji glas? Kaj povzroča, da veliko raje govorim, kakor poslušam?

O, ko bi pred svojo smrtjo še enkrat slišal Gospodov glas. To je večna pritožba ljudstva v puščavi. Ne vedo ali bi zaupali Mojzesu ali ne. Brez dvoma iščejo hitro pot ali bližnjico v obljubljeno deželo. Ali tudi sam doživljam takšno utrujenost in razburjenost?

Da bi dobro slišal Božjo besedo je potreben čas. Tudi da nanjo pogumno odgovorim, se ji zavežem in velikodušno ukrepam, je potreben čas. Kakšne bližnjice jaz iščem pri tem?

Gledam utrujen in jezen odziv ljudstva. Morda prosim Gospoda, da bi ga bil pripravljen poslušati. Potem bom deležen milosti, ki so potrebne preroku: potrpežljivost, trdnost in dar jasnega in ciljnega nagovora ljudi. Kaj je v meni, kar bi mi omogočalo biti dober prerok in kaj je tisto, kar me zavira in duši? Prosim Gospoda za milost, da bi znal razločevati Njegovo Božjo besedo v svojem življenju.

Ponedeljek, 29.1.2018, 2 Sam 16,5-13

Vse mine, le Bog ostane. Lahko sem potrpežljiv, kajti z Bogom v srcu, mi ničesar ne manjka. Bog zadošča. Preberem odlomek.

Kralj David se nahaja v težkem položaju. Sin Absalom mu želi vzeti oblast. Drugi ga preklinja in obtožuje, da je odgovoren za smrt kralja Savla. Obdan je z nasprotovanji. Opazujem Davidov odziv. Pripravljen je zaupati, da je Bog na njemu nerazumljiv način na delu prav sredi zmede. Ali tudi jaz potrebujem zavedanje, da je Bog navzoč v mojem življenju v teh dneh?

David ne dovoli Abišaju, da bi ubil moškega, ki ga je preklinjal. David se zaveda, da je tudi sam počel hudobije. V njem je mogoče opaziti podobno potrpežljivost in obvladovanje, kot bomo kasneje priča pri Jezusovem trpljenju. Vzamem si nekaj trenutkov in prosim za milost, da bi bil bolj podoben Kristusu, da bi ga bolj vzljubil.

Poskušam začutiti nasilje in agresijo, ki obdajata Davida. Njegova izredna vera mu omogoča, da še naprej upa, da Bog lahko iz zla naredi nekaj dobrega. Bogu povem o svojih težavah in vsem kar me vznemirja v mojem življenju.

Torek, 30.1.2018, Mr 5,25-34

Nekajkrat globoko vdihnem in se sprostim v Njegovih rokah. Preberem odlomek.

Dovolim, da evangeljske besede vstopijo vame. Ali si lahko predstavljam, kaj vse je morala krvotočna žena pretrpeti s strani zdravnikov? Ali si predstavljam kaj vse je morala dati skozi ker je bila revna in kako zavrženo se je počutila?

Predstavljam si jo sredi množice in čutim to kar ona čuti in doživlja. Naj se tudi mojega srca dotika isto, kot se je njenega. Kdo je zanjo Jezus? Kdo je Jezus zame?

Gledam jo, kako se sreča z njim iz obličja v obličje. “Kdo se me je dotaknil?” vpraša Jezus in se ozira okrog sebe. Hoče srečati njo, ki se ga je dotaknila s takšno vero. Ali si morda Jezus ne želi na enak način srečati tudi mene?

Povedala mu je vso resnico. Vzamem si čas in tudi sam Njemu povem vso resnico o svojem življenju. Ni me strah, da bi ga prosil naj me ozdravi.

Sreda, 31.1.2018, sv. Janez Bosco, Mr 6,1-5

Ali lahko začutim Božjo navzočnost tukaj in sedaj? Preberem odlomek.

Jezus se vrne v svoje rojstno mesto. Prihaja kot učitelj. Ne sprejmejo ga z občudovanjem, ampak mu nasprotujejo. Ali se tudi sam spomnim časov, ko so me bližnji spregledali in mi nasprotovali? Kako se počutim, ko mi drugi ne želijo dobro?

Poskušam si predstavljati tudi obratno. Gledam ljudi okrog sebe, ki z moje strani pogosto doživljajo nasprotovanja in so spregledani in ponižani. Kdo so? Kako resna morajo biti njihova sporočila, da jih jaz vzamem resno in slišim?

Predstavljam si Jezusovo srečanje s sovaščani. Poslušam kaj govorijo. Ali je mogoče, da tako neverjeten človek prihaja iz takšne vasi?

Pogovorim se z Jezusom in ga prosim, naj poveča mojo vero, da bi lahko prepoznal Božjo moč in ljubezen v običajnih vsakodnevnih situacijah, ljudeh in dogodkih. Prosim ga, da mi odpre oči za vse čudeže, ki me obdajajo vsak dan. Kaj mi odgovarja?

Četrtek, 1.2.2018, Mr 6,7-13

Ohrani me Oče, na tvoji poti tudi danes. Naj se zavedam, da si mi blizu, tukaj in sedaj. Naj te nikdar ne izgubim izpred oči. Prepuščam se tvoji ljubezni in vodstvu. Preberem odlomek.

Jezus pošlje dvanajstere in jim da posebna navodila, kako naj se soočajo z sprejemanjem in zavračanjem, z uspehi in neuspehi. Če ste dobrodošli, ostanite. Če niste dobrodošli, otresite prah s svojih sandal in pojdite naprej. Preprost in jasen nasvet, ki pa mu je težko slediti. Ali mi je kdaj nerodno, ko sem deležen velikodušnosti, dobrodošlice ali podpore s strani soljudi? Ali se mi zdi, da bi moral živeti brez tega?

Kako se odzovem, ko naletim na zavračanje in neuspeh? Grem naprej, ali pa vzamem osebno in prizadeto zamerim?

Jezus učencem dokaj natančno pove, kako naj se obnašajo, kako naj potujejo z malo stvarmi, naj ne računajo na svoje zaloge, ampak na prijaznost tujih ljudi in na njihovo gostoljubje. Ali se tudi sam vedem kakor eden izmed Jezusovih učencev?

Jezus me s svojimi besedami želi spodbuditi in mi vliti gotovost: ko delam za Boga, bo on poskrbel. Bog mi bo dal pomoč, ki jo potrebujem. Katero Božjo milost in pomoč v tem trenutku najbolj potrebujem? Ali ga lahko prosim po svojih besedah?

Petek, 2.2.2018, Svečnica, Lk 2,21-33

Zdaj odpuščaš Gospod svojega služabnika v miru, kakor si obljubil; kajti moje oči so videle odrešenje, ki si ga pripravil vsem narodom. Preberem odlomek.

Simeon je predstavljen kot starček, ki je v veri in upanju mnogo let pričakoval izbranega in težko pričakovanega, tistega, ki bo nesrečnemu svetu prinesel osvoboditev in mir. Ali se lahko poistovetim s Simeonovim hrepenenjem? Ali si predstavljam, kako je doživljal vsa ta leta? Katera upanja sam že mnogo let nosim v srcu in v veri upam na njihovo izpolnitev?

Vesela novica je, da Simeon ni razočaran. Tisti, ki ga je vse življenje pričakoval je končno vstopil v tempelj. Z očmi vere Simeon prepozna kdo je malo dete in slavi Boga. Predstavljam si kaj čuti, ko ga vzame v naročje.

Prisluhnem Simeonovim besedam. Kaj pravi Mariji in Jožefu, kaj pa Bogu? Kdo je znaj Jezus? Z Bogom spregovorim o svojih hrepenenjih in o tem kar čakam in pričakujem. Po katerih znamenjih bi lahko prepoznal, da so se uresničila?

Sobota, 3.2. in Nedelja, 4.2.2018, 1 Kor 9,16-19.22-23, Mr 1,29-39

Hvalil se bom le s križem našega Gospoda, Jezusa Kristusa, v katerem je naše odrešenje, življenje in vstajenje. On nas je rešil in osvobodil. Vse kar sem in imam prihaja od Boga: moje življenje, moja varnost in svoboda. Vse.

Preberem odlomek. Pavel vztrajno ponavlja, da mora oznanjati evangelij. Zaradi tega se ne čuti privilegiran ali ohol. Oznanjanje evangelija je že samo po sebi nagrada. Evangelij Pavla osvobaja. Ne more ga držati zase, ampak ga mora deliti z vsemi.

Če je evangelij tisti, ki nas osvobaja, kako se to pozna v mojem življenju? Kaj je evangelij – dobra novica o odrešenju – spremenil v mojem življenju?

Kaj bi rad, da bi bilo v meni še preobraženo? Katera področja mojih sužnosti se evangelij še ni dotaknil in se jih mora?

Lahko bi se zdelo, da se Pavel prilagaja potrebam različnih ljudi. V resnici pa izraža skrivnost smrti in vstajenja Kristusa, ki ga je preobrazil. Umreti sebi, pomeni sebe najti. Umreti s Kristusom pomeni sebe odkriti kot novo stvar v Kristusu. Kako to velja zame? Ali kaj vpliva na moj odnos do drugih, še posebej do tistih, ki jih imam najraje?

Pavel izrazi praradoks: svoboden je v odnosu do vsega in hkrati postal suženj vsem. Pavel doživi preobražujoče izkustvo Vstalega Kristusa. Redki med nami to doživjo tako močno. Toda vsakega se Vstali dotakne in ga povabi v novo svobodo. Spomnim se teh trenutkov in se mu zahvaljujem.

Advertisements